We are open. You are welcome to visit us at any time, no registration needed. We welcome wearing masks.

Team

4Q9A6562_1
Direktorin, Geschäftsführerin
Christina Végh
+49-(0)521.3299950-11
info@kunsthalle-bielefeld.de

Thomas Kosfeld
Verwaltungsleitung
Thomas Kosfeld
+49-(0)521.3299950-14
kosfeld@kunsthalle-bielefeld.de

Presse, Marketing und Kommunikation
Elena Süllwald
+49-(0)521.3299950-17
suellwald@kunsthalle-bielefeld.de

344-Henrike-Mund-2020
Kuratorin und Sammlungsleitung
Dr. Henrike Mund
+49-(0)521.3299950-39
mund@kunsthalle-bielefeld.de

344-Laura-4Q9A7745
Kuratorische Assistenz
Laura Rehme
+49-(0)521.3299950-12
rehme@kunsthalle-bielefeld.de

Kuratorische Assistenz
Felicitas von Richthofen
+49-(0)521.3299950-36
richthofen@kunsthalle-bielefeld.de


Registrar
Hannelore Wahl
+49-(0)521.3299950-16
wahl@kunsthalle-bielefeld.de

lutterkort
Kulturelle Bildung
Christiane Lutterkort
+49-(0)521.3299950-19
lutterkort@kunsthalle-bielefeld.de


Kulturelle Bildung | Digitales
Matthias Albrecht
+49-(0)521.3299950-10
albrecht@kunsthalle-bielefeld.de


Haustechnik
Viktor Breivogel
+49-(0)521.3299950-20/22
breivogel@kunsthalle-bielefeld.de


Haustechnik
Waldemar Schulz
+49-(0)521.3299950-20/34
schulz@kunsthalle-bielefeld.de


Bibliothek, Museumsshop, Führungsbuchungen
Tania Müller
+49-(0)521.3299950-18
mueller@kunsthalle-bielefeld.de


Empfang
Susanne Esdar
+49-(0)521.3299950-0


Empfang
Petra tom Felde
+49-(0)521.3299950-0

Petra Göke
Aufsicht
Petra Göke


Aufsicht
Bärbel Schütt


Aufsicht
Anja Stetzelberg